دانشجویان

اقامت دانشجویی

تحصیل در خارج از کشور 

آموزش یک نوع سرمایه گذاری است که در بلند مدت همواره بازده خوبی خواهد داشت. اگر قصد دریافت اقامت تحصیلی دارید ما می توانیم در کنار شما و راهنمای شما باشیم. درنظر داشته باشید همواره روش های بهتری برای اقامت تحصیلی وجود دارد که می تواند منافع بیشتری برایتان در پی داشته باشد. لزوما نیاز نیست تمام افرادی که به هدف تحصیل به اسپانیا می آیند از نوع ویزای تحصیلی استفاده کنند ، بلکه روش های پرمنفعت تری نیز هست. 
با ما تماس بگیرید تا راهنمایی بهتری بگیرید و اطلاعات تکمیل تری در مورد اقامت تحصیلی داشته باشید.

آموزش آنلاین زبان اسپانیایی

آنچه مسلّم است برای زندگی و مهاجرت به هر کشوری بیگانه ای یاد گرفتن زبان آن کشور از واجبات است. نمی توان مهاجرت و یا تحصیل موفقی کرد بدون آنکه زبان اسپانیایی بلد بود. بشر متمدن و اجتماعی همواره نیازمند ارتباط با جامعه است، فلذا آموزش زبان یک نیاز اساسی است.
ما روش اختصاصی برای آموزش آنلاین زبان اسپانیایی داریم توسط دو دانشگاه نامدار اسپانیا مشخصا مادرید طراحی شده و توسط موسسه سروانتس نیز صحه گذاری شده است. با ما تماس بگیرید تا ترتیب ثبت نام شما را در این دوره آموزشی آنلاین بدهیم.
Share by: