کار آفرینان

مهاجرت کار آفرینان

شروعی دوباره

کارآفرین و کارآفرینی

  بزرگترین سرمایه هر کشوری جمعیت فعال آن کشور است،  (به آلمان بعد از جنگ دوم باندیشید، یا به ژاپن) و صد البته کار آفرینان و کار آفرینی قلب تپنده هر اقتصادی در جهان هستند. اسپانیا هم از قاعده استثنا نیست. مهاجرت کار آفرینان از انواع مهاجرتی است که معمولا مورد استقبال اداره مهاجرت و تجارت قرار می گیرد. 
  اگر ایده ای در سر دارید، چرا تحقیقات میدانی را شروع نکنید تا گام های اولیه برای عملی کردن ایده هایتان را بردارید. آیا تا به حال به فرصت های دنیای کسب و کار در اسپانیا اندیشیده اید ؟ شاید استعدادهایی داشته باشید که تا به حال از آن استفاده شایانی نکرده باشید و شاید مهاجرت به اسپانیا درب های جدیدی را به رویتان باز کند و افق نو ای را برایتان پدیدار سازد.
  با ما تماس بگیرید و مختصری از گذشته تان برای ما تعریف کنید شاید به این موضوع از زاویه دید ما تا به حال نگاه نکرده باشید.

توریسم، ساختمان یا کسب و کار خرد ؟

صادرات شماره یک اسپانیا توریسم است، آیا این صنعت می تواند زمینه موفقیت شما را فراهم کند ؟ 
یا صنعت ساختمان برای شما جذّابتر است ؟ چه فکر می کنید ؟ یا بخش کسب و کار های خرد مثل بوتیک و رستوران برای شما مناسب تر است ؟
شاید یک تحقیق مختصر میدانی و یک سفر تحقیقاتی به اسپانیا بتواند جواب سوالات بسیاری را در ذهن شما بدهد، این موضوع چطور به نظرتان می آید ؟
ما می توانیم مقدمات کار را برای شما فراهم کنیم تا کار آفرینی شما در بستری مناسب به بار بنشیند. 
برای موضوع ویزا و اقامت هم هیچ نگران نباشید ما در کنار شما هستیم.

Share by: